wyszukiwanie zaawansowane
1 » Regulamin2

Producenci

Kategorie

Szukaj

Opinie o produktach

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.akwarium24.com.pl

obowiązujący od 01.10.2016r.

I. Zasady ogólne

1) Właścicielem sklepu internetowego akwarium24.com.pl (dalej „Sklep”) jest firma AQUA PLAST AQUARISTIC Dawid Kłudka z siedzibą w Lublinie przy ulicy Onyksowa 15/21 NIP: 715 182 44 35.

2) Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową artykułów akwarystycznych za pośrednictwem sieci Internet.

II. Dane kontaktowe

e-mail:sklep@akwarium24.com.pl

Karolina, zamówienia, listy przewozowe, odbiory osobiste 

tel. 602-379-509

Dawid, tylko i wyłącznie doradztwo zakupowe

tel. 730-447-156

Gadu-Gadu: 9072031alt

III. Składanie i realizacja zamówień

1) Zamówienie w Sklepie może złożyć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Zamawiający”).

2) Zamówienia na produkty można składać w Sklepie za pośrednictwem strony akwarium24.com.pl.

3) Złożenie zamówienia w sklepie internetowym akwarium24.com.pl jest prawnie wiążącą umową Sprzedaży pomiędzy AQUA PLAST AQUARISTIC Dawid Kłudka a Zamawiającym.

4) Zamówienia przyjmowane są do realizacji 24h na dobę.

5) Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone drogą elektroniczną. W przypadku  przedpłaty (przelew bankowy lub system DotPAY) zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po potwierdzeniu zrealizowania płatności.

6) Zamawiający wskazuje na:

a) Zamawiany towar
b) Adres, na jaki ma być dostarczony zakupiony towar
c) Sposób dostawy
d) Sposób płatności

7) Zamówione towary zostaną dostarczone do Zamawiającego maksymalnie w przeciągu 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.

8) Koszt dostawy pokrywa Zamawiający. Koszt dostawy zależy od wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy i płatności jest zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia. Aktualne koszty dostawy znajdziesz tu https://akwarium24.com.pl/dostawa-pm-16.html

9) Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych i zawierają podatek VAT.

10) Obowiązują ceny z chwili złożenia zamówienia uwidocznione przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu.

11) Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

12) W przypadku chwilowego braku towaru na magazynie bądź wyczerpania zapasu danego produktu, Zamawiający jest informowany o tym fakcie drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu zasygnalizowania problemu i zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia.

13) Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia ze względu na brak danego artykułu, zamówienie może zostać anulowane w całości bądź jedynie w pozycji, która prowadzi do wydłużenia czasu dostawy.

15) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie lub niedokładnie podanego przez Zamawiającego adresu dostawy.

16) Do każdej wysyłki dołączony jest dowód zakupu: paragon fiskalny lub rachunek.

IV. Formy płatności

1) Dokonując zakupu w Sklepie Zamawiający ma możliwość skorzystania z następujących form płatności:

a) ZA POBRANIEM – Zamawiający reguluje płatność za towar i dostawę u kuriera;
b) SERWIS DotPAY – za pomocą szybkich przelewów bankowych oraz kart płatniczych;
c) PRZELEW BANKOWY – na rachunek:

AQUA PLAST AQUARISTIC Dawid Kłudka

ul. Onyksowa 15/21

20-582 Lublin

nr rachunku 50 1140 2004 0000 3902 7692 4419

2) Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność za  zamówienie została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych.

3) Zamówienia opłacane za pośrednictwem serwisu DotPAY lub drogą tradycyjnego przelewu zostaną anulowane po 10 dniach w przypadku nieodnotowania płatności na koncie Sklepu. Termin 10 dni liczony jest od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

V. Zwroty i reklamacje

1) Zamawiający może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową drogą elektroniczną.

2) Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w Sklepie (kopia paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Możesz skorzystać z naszego formularza reklamacyjnego.

Formularz reklamacyjny kliknij

3) Jednocześnie należy przesłać reklamowany towar na adres:

AQUA PLAST AQUARISTIC Dawid Kłudka

ul. Onyksowa 15/21

20-582 Lublin

z dopiskiem „reklamacja””.

4) Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Zamawiającego i powiadomi go drogą elektroniczną o sposobie jej rozstrzygnięcia.

5) W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Zamawiającego – Sklep naprawi lub wymieni Zamawiającemu reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6) Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Zamawiającego.

7) Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zamawiający zwraca otrzymany towar niezwłocznie, nie później jednak  niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Formularz zwrotu kliknij

8) Zwracany produkt powinien być odesłany wraz z kopią dowodu zakupu na adres: 

AQUA PLAST AQUARISTIC Dawid Kłudka

ul. Onyksowa 15/21

20-582 Lublin

z dopiskiem „zwrot”.

9) Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.

10) Uprawnienia wynikające z tytułu niezgodności towaru z umową nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji.

VI. Ochrona danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest AQUA PLAST AQUARISTIC Dawid Kłudka ul. Onyksowa 15/21 20-582 Lublin

2) Dane osobowe podane przez Zamawiającego na stornie akwarium24.com.pl są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną zgodą mogą być przetwarzane
w celach marketingowo-promocyjnych, zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002r. poz. 926, z późn.zm.) oraz
w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

3) Zamawiający może otrzymywać drogą elektroniczną materiały o charakterze marketingowym jeśli wyrazi na to zgodę.

4) Zamawiający może anulować zgodę na otrzymywanie materiałów za pośrednictwem e-maila.

5) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny aczkolwiek niezbędny dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.

6) Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i adresowych oraz ich poprawiania.

VII. Wymagania techniczne i zastrzeżenia

1) Strona internetowa akwarium24.com.pl, za pośrednictwem której Sklep prowadzi sprzedaż, działa w technologii flash/html.

2) Do przeglądania i korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet. Przeglądanie i korzystanie ze Sklepu wymaga przeglądarki internetowej w wersji np. IE 8, 9 i 10, Firefox 21.0 oraz 22.0,Safari 6, Opera 12, 12.1 i 15.0, Chrome 26 oraz 27.

3) Korzystanie ze Sklepu wymaga takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.

4) Sklep zakazuje publikowania na portalu Sklepu treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wulgarnych oraz treści naruszających dobra osobiste Sklepu, kontrahentów lub osób trzecich.

VIII. Zmiany Regulaminu

1) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu ze względu na:

- zmiany wynikające z przepisów prawa lub praktyki stosowania prawa;

- zmiany w sposobach dokonywania płatności;

- zmiany w sposobach realizacji dostaw towarów;

2) Korzystający ze Sklepu zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie akwarium24.com.pl.

3) Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 1 miesiąca od ich opublikowania w sposób opisany w pkt 2 powyżej.

4) Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu (tj. według postanowień Regulaminu obowiązującego
w chwili złożenia zamówienia).


Przejdź do strony głównej