wyszukiwanie zaawansowane
1 » Reklamacje i zwroty2

Producenci

Kategorie

Szukaj

Opinie o produktach

Reklamacje i zwroty

1) Zamawiający może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową drogą elektroniczną.

2) Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w Sklepie (kopia paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Możesz skorzystać z naszego formularza reklamacyjnego. KLIKNIJ

3) Jednocześnie należy przesłać reklamowany towar na adres:

AQUA PLAST AQUARISTIC Dawid Kłudka

ul. Onyksowa 15/21

20-582 Lublin

z dopiskiem „reklamacja””.

4) Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Zamawiającego i powiadomi go drogą elektroniczną o sposobie jej rozstrzygnięcia.

5) W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Zamawiającego – Sklep naprawi lub wymieni Zamawiającemu reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6) Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Zamawiającego.

7) Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zamawiający zwraca otrzymany towar niezwłocznie, nie później jednak  niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Formularz zwrotuKLIKNIJ

8) Zwracany produkt powinien być odesłany wraz z kopią dowodu zakupu na adres: 

AQUA PLAST AQUARISTIC Dawid Kłudka

ul. Onyksowa 15/21

20-582 Lublin

z dopiskiem „zwrot”.

9) Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.

10) Uprawnienia wynikające z tytułu niezgodności towaru z umową nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji.


Przejdź do strony głównej